Välkommen till splash.nu
Banvaktsstuga nr 515 vid Västra Stambanan km 88. Som första tåg norrut kom RE270 från Linköping till Stockholm.
När trafik med nattåg startade 1872 behövde antalet banvakter ökas. Man förtätade då med fler banvaktstugor av en nyare och större modell. Den kallas 1872 års modell. Bild från någon gång 1926 - 1952.
Ett snälltåg passerar söderut sommaren 2008.